Felhasználási feltételek

Ez a dokumentum megállapítja Weboldal felhasználási feltételei https://timisoaratriathlon.ro/ és annak aldomainjei.

Az oldal elérése https://timisoaratriathlon.ro/ és aldomainjei jelen dokumentum kifejezett elfogadását jelentik, amely egyben a felek közötti szerződést is jelenti.

Weboldal https://timisoaratriathlon.ro/ és aldomainjeit üzemelteti: SC SKI2BIKESHOP SRL, J35/1749/2018, adószám: 39392791, e-mail cím: info@timisoaratriathlon.ro

Az SC SKI2BIKESHOP SRL fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a weboldal tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Javasoljuk, hogy rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy tájékozódjon a további változásokról.

Személyes adatok védelme és adatvédelmi szabályzat

Prelucrăm datele personale pentru a organiza și promova în bune condiții evenimentul “Timișoara Triatlon”.

Az általunk kezelt személyes adatok azonosító adatok: név, vezetéknév, életkor, lakcím vagy lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A fent felsorolt adatok részben vagy egészben visszakereshetők, attól függően, hogy milyen űrlapon/számítógépes alkalmazáson/webhelyen keresztül kérik őket. Abban az esetben, ha az adatok részleges lekérése megtörtént, azok később, az igények függvényében, közvetlenül az érintetttől lekért információkkal kiegészíthetők.

A fent felsorolt adatok kezelése a 6. § a) és f) pontjában, valamint a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik. a) számú, az EU Parlament által elfogadott, a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletből. 679 2016.04.26., a továbbiakban GDPR.

Garantáljuk az átláthatóságot a kezelt adatokkal, az érintett szereplőkkel, az elvégzett adatkezelés típusaival, valamint a jogok gyakorlásának módjaival kapcsolatban, minden érintett személy helyes tájékoztatásával.

Datele și modurile de prelucrare a acestora, sunt limitate strict la cele necesare desfășurării evenimentului “Timișoara Triatlon”, organizat de SC SKI2BIKESHOP SRL.

Tájékoztatjuk, hogy alapértelmezés szerint az alábbi jogokkal is rendelkezik, ezeket bármikor gyakorolhatja:

  • A tájékoztatáshoz és a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog. Az adatkezeléssel érintett természetes személy a személyes adatok felvételének pillanatában, illetve közvetett megszerzése esetén legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást kap az SC SKI2BIKESHOP SRL személyazonosságáról és elérhetőségeiről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről. (adott esetben) a kért vagy megszerzett/közvetetten birtokolt adatok, a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy címzettjei kategóriái, az SC SKI2BIKESHOP SRL azon szándéka, hogy a személyes adatokat egy harmadik ország vagy nemzetközi szervezet (adott esetben), a személyes adatok tárolásának időtartama vagy az ezen időtartam megállapításához használt kritériumok, az automatizált döntéshozatali folyamat megléte, beleértve a profilok létrehozását, valamint legalább ezekben az esetekben releváns információk az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen adatkezelés fontosságáról és az érintettre nézve várható következményeiről.
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga.A személyes adatok kezelésével érintett természetes személyek jogosultak arra, hogy az SC SKI2BIKESHOP SRL-től visszaigazolást kapjanak arról, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult a vonatkozó adatokhoz és a 9. pontban felsorolt információkhoz hozzáférést kapni. .
  • A helyesbítéshez vagy törléshez való jog. Az adatkezeléssel érintett személyek jogosultak arra, hogy az SC SKI2BIKESHOP SRL-től indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatok kezelésének célját, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve nyilatkozat vagy további dokumentumok benyújtását is. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek jogosultak továbbá kérni az SC SKI2BIKESHOP SRL-től személyes adataik indokolatlan késedelem nélküli törlését/megsemmisítését, ha az Áht. 17. (1) bekezdésében foglalt okok fennállnak. (1) bekezdése alapján, és ha az SC SKI2BIKESHOP SRL-nek nincsenek e jog feletti jogi kötelezettségei.
  • Az adatkezelés korlátozásának joga.Az adatkezeléssel érintett személyeknek joguk van az SC SKI2BIKESHOP SRL-től kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében leírt esetekben.
  • A feldolgozás elleni tiltakozás joga. Az SC SKI2BIKESHOP SRL által adatkezeléssel megcélzott személyeknek joguk van arra, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő okokból tiltakozzanak a marketing célú adatkezelés ellen, profilok létrehozása, vagy olyan döntés hatálya alá kerüljenek, amely kizárólag az automatikus adatkezelésen alapul, és amellyel olyan joghatások lépnek fel, amelyek az érintettet érintik, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érintik.
  • Az adathordozhatósághoz való jog.Ha a személyes adatot természetes személy strukturált, jelenleg használt és automatikusan olvasható formátumban bocsátotta rendelkezésre az SC SKI2BIKESHOP SRL által feldolgozandó, az ilyen típusú adatkezeléssel érintett természetes személy jogosult a művészet által. A GDPR 20. §-a alapján kérje meg őket az SC SKI2BIKESHOP SRL-től, hogy az SC SKI2BIKESHOP SRL akadály nélkül továbbítsa azokat egy másik üzemeltetőhöz.
  • A hozzájárulás bármikor visszavonásának joga anélkül, hogy ez a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét érintené. Ez a jog a birtokunkban lévő adatok törlését/megsemmisítését vonja maga után, ha nincsenek olyan jogi normák, amelyek meghatározzák az SC SKI2BIKESHOP SRL kötelezettségeit e joggal szemben. Ebben a helyzetben az adatkezelés ebben a helyzetben felfüggesztésre kerül, és az adatok törlését/megsemmisítését megakadályozó jogszabályi kötelezettségek elévülési idejének lejártát követően az adatok azonnal törlésre/megsemmisítésre kerülnek.
  • Panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatkezelési Felügyelethez, amikor az SC SKI2BIKESHOP SRL által személyes adatok feldolgozásával érintett természetes személy úgy véli, hogy jogait megsértették.

A felügyeleti hatósághoz való bármikori kapcsolatfelvételhez való jogának sérelme nélkül kérjük, előzetesen vegye fel velünk a kapcsolatot a helyzet békés megoldása érdekében.

Kapcsolatba lépni A Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóság

Cél. +40.318.059.211; Email: anspdcp@dataprotection.ro ; www.dataprotection.ro

alóli mentesség Felelősség

Az oldal használata teljes mértékben a saját felelősségére történik. Az SC SKI2BIKESHOP SRL vagy bármely más, az oldal tervezésében, gyártásában vagy felkínálásában részt vevő fél nem vállal felelősséget a jelen oldal vagy annak tartalmának használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jellegű közvetlen vagy közvetett károkért.

Az SC SKI2BIKESHOP SRL nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget olyan károkért vagy vírusokért, amelyek megfertőzhetik számítógépét vagy egyéb tulajdonát az oldal elérése vagy használata, illetve az ezen az oldalon található anyagok, információk, szövegek, videoképek vagy hanganyagok letöltése következtében. weboldal.

Linkek harmadik felek webhelyein

Az oldal tartalmazhat hivatkozásokat más, az SC SKI2BIKESHOP SRL-től eltérő felek tulajdonában lévő vagy üzemeltetett oldalakra. Az ilyen hivatkozások csak akkor használhatók, ha szeretné.

Az SC SKI2BIKESHOP SRL nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget ezeknek az oldalaknak a titoktartási vagy biztonsági feltételeiért és feltételeiért, valamint a funkcionalitásért.

A jogot szellemi tulajdon

A weboldal tartalma (amely többek között magában foglalja a logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, szöveges és/vagy multimédiás tartalmakat, amelyek a weboldalon jelennek meg) az SC SKI2BIKESHOP SRL kizárólagos tulajdona, amely fenntartom-e az ezzel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (használati engedélyek és/vagy közzététel révén) szerzett jogokat. Partnereink logóinak és szlogenjeinek szerzői joga őket illeti, és az ő hozzájárulásukkal sokszorosítjuk.

A felhasználó nem másolhat, terjeszthet, publikálhat, harmadik félnek átadhat, módosíthat és/vagy megváltoztathat, felhasználhat, megjeleníthet, nem tartalmazhat semmilyen tartalmat az SC SKI2BIKESHOP SRL által tervezett eredetitől eltérő kontextusban.

Vélemények ezekről Használati feltételek

Az SC SKI2BIKESHOP SRL bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket azok frissítésével. Önt minden ilyen módosítás kötelezi, ezért rendszeresen meg kell látogatnia weboldalunk ezen oldalát, hogy tájékozódjon a frissített használati feltételekről.

Jogszabályok alkalmazandó és joghatóság

A jelen Felhasználási Feltételekre és az oldal használatára Románia törvényei az irányadók. Romániában az illetékes bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden olyan vitában, amely a Felhasználási Feltételekből és/vagy a Webhelytartalomból ered, vagy azokra hivatkozik, vagy azokkal kapcsolatos, vagy olyan viták esetén, amelyekben a jelen Feltételek a használat és/vagy ez a webhely releváns ténynek minősül az ilyen vitákban.

hu_HU