Regulament

REGULAMENT TIMIȘOARA TRIATLON

Versiune 5/14 IULIE 2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI ȘI REGULI OFICIALE DE COMPETIȚIE

Competiţia “Timișoara Triathlon” (denumită în continuare “Competiţia”) este organizată de CS Ride Competition în parteneriat cu Federația Română de Triatlon, având producător Ski2Bikeshop SRL și partener organizare SightRunning.ro și are ca scop promovarea triatlonului în special și a unui mod de viață activ în general.

Participanţii la Competiţie se obligă să respecte termenele şi condiţiile acestor Reguli Oficiale de Competiţie (denumite în continuare  “Reguli oficiale”).

Regulile oficiale sunt întocmite şi vor fi făcute publice conform legislaţiei din România şi vor fi puse la dispoziţie gratuit solicitanţilor la adresa https://timisoaratriathlon.ro/regulament/ precum şi în locaţia Competiţiei.

Competiţia este organizată în baza Regulilor de Competiţie ale Federaţiei Române de Triatlon disponibile pe site-ul https://triatlonromania.ro/regulamente/ și conform normelor legale privind organizarea competițiilor sportive în aer liber în raport cu restricțiile impuse de legislația în vigoare privind combaterea răspândirii COVID19.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii acceptă să respecte şi să urmeze toate dispoziţiile, termenii şi condiţiile Regulilor Oficiale, precum şi ale regulilor în vigoare, şi să completeze și să semneze declaraţia pe proprie răspundere transmisă de organizatori la ridicarea kitului de participare.

 

SECȚIUNEA 2. DATA ȘI LOCAȚIA COMPETIȚIEI. CURSE DISPONIBILE

Competiţia va avea loc sâmbătă 20 iulie 2024, la Timișoara.

Startul probelor de înot se va da din locații diferite de pe canalul navigabil Bega( în funcție de cursa aleasă ).

Finish-ul pentru toate opțiunile de distanță este în Piața Libertății.

Locațiile exacte de start/tranziție/finish sunt puse la dispoziția concurenților în ghidul atletului și pe pagina www.timisoaratriathlon.ro.

Participanții se pot opta pentru următoarele distanțe generice:

– cursa pe distanță medie (Half) constând în 1900 m înot + 90 km ciclism + 21 km alergare;

– cursa pe distanță standard (Olimpică) constând în 1500 m înot + 40km ciclism + 10 km alergare;

– cursa pe distanță scurtă (Sprint) constând în 750 m înot + 20 km ciclism + 5 km alergare.

– cursa pe distanță foarte scurtă(SUPER SPRINT) constând în înot 290m +13km ciclism +1,3km alergare.

Distanțele sunt aproximative iar diferențele față de distanțele standard WORLD TRIATHLON se datorează constrângerilor locale.

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI

3.1.1 PARTICIPANȚI ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI:

Această competiţie se adresează  oricărei persoane care îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

– are o stare de sănătate care îi permite să participe la probele din concurs, pe distanțele alese;

– este legitimat/ă a Federației Române de Triatlon sau – pentru cetățenii străini – a Federației de Triatlon din țara sa de origine. Sunt exceptați de la această condiție concurenții curselor de ștafetă care pot participa fără licență. Concurenții probelor individuale pot participa pe baza unei licențe anuale sau a unei licențe pentru o singură zi. Pentru a puncta în Circuitul Național de Triatlon, concurenții au nevoie de licență anuală. Din Circuitul Național de Triatlon fac parte cursele HALF 70.3, OLIMPIC, SPRINT.

Licențierea se poate face doar on-line. Mai multe informații  aici.

ATENȚIE! Dacă la momentul ridicării kitului, concurentul nu prezintă licența de triatlon, nu va putea lua startul în competiție.

O categorie de vârstă se constituie dacă concurează și termină cursa minim 1 participant.

Categorii de vârstă, masculin și feminin:

Cursa Medie (Half)

Open, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-69, 60-64, 65-69, 70+

Cursa Standard (Olimpică)

Open, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-69, 60-64, 65-69, 70+

Cursa Sprint

Open, 16-17,18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

Cursa SuperSprint

Open, 14-15, 16-17,18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

 

3.1.2 ȘTAFETE (DOAR PENTRU CURSELE DE HALF ȘI OLIMPIC)

O echipă poate fi formată din 2 sau 3 persoane. În cazul unei echipe formate din 2 persoane, unul dintre cei doi membri trebuie să parcurgă 2 dintre cele 3 probe. Predarea ştafetei se va realiza prin transferarea cipului electronic de cronometrare de la un coechipier la altul.

 

O persoană care participă la una din cursele individuale poate fi şi parte dintr-o ştafetă.

 

Categoriile de ștafetă sunt: Mixtă; Fete; Băieți

 

3.2. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Concurenţii la cursele individuale trebuie să finalizeze toate cele 3 probe individual – înot, ciclism şi alergare – în această ordine şi să acopere integral distanţele de concurs pentru cursa la care s-au înscris.

Ruta competiţiei va fi securizată de garduri, benzi de delimitare şi conuri. Reprezentanţii organizatorilor – membrii comisiei responsabili de rută – vor fi prezenţi în puncte cheie, de-a lungul traseului și se vor asigura că toţi concurenţii desfăşoară competiţia în condiţii de siguranţă şi că respectă regulile competiţiei.

Concurenţii care nu respectă ruta oficială sau o scurtează în vreun fel (obţinând astfel un avantaj competitiv) vor fi descalificaţi.

Harta detaliată a întregii rute este disponibilă pe www.timisoaratriathlon.ro, în secţiunea CURSE.

 

3.2.1 PROBA DE ÎNOT

Proba de înot se va organiza în Canalul navigabil Bega, cu startul din patru locații, tot mai apropiate de zona de tranziție, în funcție de opțiunea de distanță aleasă. Pentru toate opțiunile de distanță, se înoată dinspre amonte înspre aval (în sensul de curgere al apei). Mecanismul de start va fi de tip rolling start.

În caz de condiții nefavorabile, organizatorul Competiției poate modifica lungimea rutei de înot sau, dacă condițiile de desfășurare pun în pericol siguranța competitorilor, poate anula aceasta probă.

În cazul anulării probei de înot, Organizatorul o poate înlocui cu o probă nouă de alergare.

Decizia finală va fi luată cel mai târziu cu o oră înainte de startul competiţiei şi va fi comunicată sportivilor prin delegatul tehnic.

 

3.2.2 ZONA DE TRANZIȚIE

Zona de tranziţie este aceeaşi pentru T1: înot-ciclism şi pentru T2: ciclism-alergare.

Accesul în zona de tranziţie va fi securizat şi destinat doar participanţilor.

DETALII CU PRIVIRE LA SECURITATEA ZONEI DE TRANZIŢIE:

Accesul se va face doar pe baza numărului de concurs;

Depozitarea bicicletelor şi a echipamentului în zona de tranziţie se va efectua conform programului oficial disponibil pe siteul competiției, la secțiunea destinată concurenților. Din motive de siguranţă, în afara intervalului anunţat de depozitare a echipamentului, nu se va permite accesul în zona de tranziţie decât concurenţilor ce participă la curse în momentul respectiv.

Depozitarea bicicletei în zona de tranziţie se va face în locaţia marcată, în funcţie de numărul de competiţie şi cursa la care participă concurentul.

Depozitarea bicicletei într-o zonă nealocată, înainte de cursă sau la tranziţia T2, se va sancţiona prin avertisment, dacă participantul remediază situaţia înainte de start. Dacă nu remediază acest lucru înainte de start sau face această abatere în T2 atunci concurentul va primi o penalizare de timp.

Bicicletele și echipamentul din cutiile de tranziție pot fi ridicate din zona de tranziţie conform programului afișat de organizator. În cazul în care un concurent nu ajunge să ridice echipamentul în intervalul de timp stabilit, organizatorul poate percepe o taxă de depozitare a bicicletei în valoare de 200 RON / zi

Ridicarea bicicletelor și a echipamentului rămas în tranziție se face doar pe baza numărului de concurs și va fi verificată de arbitrii.

 

a) T1: Tranziția înot-ciclism

Implică parcurgerea în alergare a distanţei dintre pontonul de ieșire din apă şi intrarea în zona de tranziţie, depunerea în lădița alocată concurentului a echipamentului de înot și echiparea pentru proba de ciclism.

Abandonarea de articole de echipament sau alte articole în afara lădiței alocate concurentului va fi sancționată.

Casca trebuie să fie purtată regulamentar și închisă înainte de a ridica bicicleta din rastel. Nerespectarea acestei reguli duce la penalizare.

Numărul de concurs este obligatoriu începând cu ieșirea din T1. La proba de ciclism, acesta va fi purtat la spate și trebuie să fie vizibil pentru arbitri, public, ceilalți concurenți și voluntari. Nerespectarea acestei reguli se sancționează.

Participanţii se pot urca pe bicicletă doar după ce au trecut linia “Mount Bike”.

b) T2: ciclism-alergare

Concurenţii trebuie să îşi depoziteze bicicletele în zona alocată în Tranziție. Încălcarea acestei reguli va fi sancţionată.

Concurenții trebuie să coboare de pe bicicletă înainte de linia “Dismount Bike” (aşezând un picior pe sol înainte de linie) la finalizarea probei de ciclism.  Aceste două linii vor fi marcate corespunzător şi vor exista voluntari care vor anunţa aceste zone. Nerespectarea acestei cerinţe atrage o penalizare conform regulamentului.

Casca de ciclism se poate da jos doar după ce bicicleta e pusă în rastel. Nerespectarea acestei reguli se sancționează.

 

3.2.3 PROBA DE CICLISM

Proba de ciclism se desfășoară pe o buclă total închisă traficului auto, care trebuie parcursă de un număr de ori corespunzător cursei alese. Detalii referitoare la parcurgerea buclei, numărul de bucle ce trebuie parcurse și harta traseului se găsesc pe pagina web a competiției, în meniul CONCURENȚI > CURSE.

Sportivii trebuie să își țină evidența turelor parcurse. Dacă la validarea rezultatelor se constată că un concurent nu a acoperit numărul complet de bucle, concurentul respectiv va fi descalificat.

 

Pentru cursa Half:

Este permisă folosirea bicicletelor de contratimp sau a celor de șosea;

Nu este permis Drafting-ul.

 

Pentru cursa Olimpic:

Este permisă folosirea doar a bicicletelor de șosea;

Sunt interzise bicicletele de contratimp sau accesoriile de tip aerobar.

Este permis Drafting-ul între concurenții de același sex și care participă la aceeași cursă.

 

Pentru cursa Sprint:

Este permisă folosirea bicicletelor de șosea sau a mountainbikeurilor (MTB).

Sunt interzise bicicletele de contratimp sau accesoriile de tip aerobar.

Este permis Drafting-ul între concurenții de același sex și care participă la aceeași cursă.

 

Pentru cursa Super Sprint:

Este permisă folosirea bicicletelor de șosea sau a mountainbikeurilor (MTB).

Sunt interzise bicicletele de contratimp sau accesoriile de tip aerobar.

Este permis Drafting-ul între concurenții de același sex și care participă la aceeași cursă.

 

Pentru cursa de Ștafeta Half:

Este permisă folosirea bicicletelor de contratimp, a celor de șosea sau MTB;

Nu este permis Drafting-ul.

 

Pentru cursa de Ștafeta Olimpic:

Este permisă folosirea  bicicletelor de șosea sau MTB;

Sunt interzise bicicletele de contratimp sau accesoriile de tip aerobar.

Este permis Drafting-ul între concurenții de același sex.

 

Zona de drafting are forma unui dreptunghi cu lăţime de 3m și lungime de 12m. Lungimea este măsurată de la roata din faţă a bicicletei, către spatele acesteia. Lăţimea dreptunghiului va fi centrată pe partea de mijloc a bicicletei.

Se permite trecerea temporară prin zona de drafting în timpul manevrelor de depăşire.

Se permite trecerea temporară prin zona de drafting cu 100m înainte și respectiv după intrarea sau ieșirea din tranziție sau din zona de hidratare/alimentare.

Se permite trecerea temporară prin zona de drafting cu 100m înainte și respectiv după o curbă strânsă.

Se permite trecerea temporară prin zona de drafting din motive de siguranţă (ex. evitarea unui obstacol).

Durata draftingului nu trebuie să depăşească 20 secunde.

Depăşire:

Se consideră că un atlet a depăşit un alt concurent când roata din faţă a bicicletei primului a trecut înaintea celui de-al doilea;

Odată depășit, atletul ăntrecut are la dispoziţie 10 secunde să încetinească, pentru a ieși din zona de drafting;

Cicliștii trebuie să se deplaseze pe partea draptă a benzii de rulare, pentru a permite depăşirea şi să nu-i blocheze pe ceilalţi atleţi( NO BLOCKING).

 

3.2.4 PROBA DE ALERGARE

Ruta de alergare este o buclă care se desfășoară pe trotuare, șosele, sau în piețe și pe alei. Traficul auto este închis pe aceste zone iar traficul pietonal este restricționat.

Harta și explicațiile de parcurgere a probei de alergare sunt disponibile în secțiunea CONCURENTI > CURSE a paginii web a evenimentului.

Sportivii trebuie să își țină evidența turelor parcurse. Dacă la validarea rezultatelor se constată că un concurent nu a acoperit numărul complet de bucle, concurentul respectiv va fi descalificat.

 

Vor exista două staţii de alimentare pe ruta de alergare, pozitionate din 2 în 2 km.

 

3.2.5 PANOU DE PENALIZARE ( PENALTY BOX)

Conform indicațiilor de la ședința tehnică, pe traseul de ciclism, înainte de intrarea în tranziție, respectiv de-a lungul rutei de alergat, cu câțiva zeci de metri înainte de finish, vor exista 2 corturi de penalizare, pentru penalizările de timp aplicate de oficialii tehnici la proba de înot, în zona de tranziţie, la proba de ciclism sau cea de alergare.

În această zonă vor fi afişate vizibil pe panou numerele concurenţilor cărora li se aplică o penalizare de timp și marcajul penalizării.

Penalizările sunt după cum urmează:

Marcaj Descriere Penalizare la prima abatere Penalizare la a doua abatere Penalizare la a treia abatere
D Dismount line violation/ nerespectare linie descălecare bicicletă

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

S/B

 

Swim conduct/bike conduct – comportament nesportiv la proba de înot/ciclism

 

warning / avertisment

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

 

DESQ.
M Mount line violation

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

E

 

 

Missplaced bike or Equipment left outside of transition box/ bicicletă așezată greșit sau echipament lăsat în afara lădiței de tranziție warning / avertisment

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

L

 

 

 

Littering/ aruncare resturi în afara zonei permise

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

30sec HALF

15sec OLIMPIC

10sec SPRINT

10sec SUPERSPRINT

V Other violations / alte abateri hotărîre arbitru hotărîre arbitru hotărîre arbitru

Constituie obligaţia participantului să verifice panoul pentru a descoperi dacă i s-a aplicat o sancţiune de timp sau nu.(alergatul pe loc fiind de asemenea interzis), oficialul tehnic va opri cronometrul până ce atletul se opreşte complet.

Aplicarea unei sancţiuni de timp se face prin oprirea completă de către oficialul tehnic din zonă, care va începe să cronometreze sancţiunea de timp. Dacă atletul se deplasează în timpul aplicării sancţiunii

Nerespectarea (neefectuarea) penalizărilor de timp aplicate atrage descalificarea.

 

3.3. ÎNSCRIERE

Participanţii se pot înscrie prin completarea formularului online de pe website-ul oficial.

Locurile nu sunt transferabile decât în situaţii speciale (urgenţă / vătămare / incapacitate motivată de participare). Transferul nu se poate face după închiderea înscrierilor și se va taxa cu 50 lei taxa de transfer). Aceeaşi regulă se aplică şi schimbării poziţiei unui participant de la o cursă la alta. În cazul trecerii de la o cursă cu taxa de înscriere mai mare la una cu taxă de înscriere mai mica, diferența nu se returnează. După închiderea înscrierilor nu va mai fi posibilă nicio modificare.

Toţi concurenţii sunt obligați să completeze şi să semneze o declaraţie de participare pe proprie răspundere. Prin luarea startului în competiție, concurentul confirmă valididatea semnăturii.

Concurentul care:

-prezintă simptome asociate cu boala COVID 19, respectiv, dar fără a se limita la: febră peste 37,5 grade, pierderea suflului sau dificultăți la respirație, tuse uscată în ultimele 14 zile;

-a fost diagnosticat cu COVID-19 în ultimele 14 zile;

se obligă să nu se prezinte la startul competiției.

Participarea la competiţie / eveniment a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice / droguri sau se află sub influenţa acestor substanţe, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozibile sau de incendiere, substanţe lacrimogene, iritante sau paralizante, dispozitive de electroşoc sau alte dispozitive care pot fi folosite în acţiuni violente sau pot perturba desfăşurarea normală a evenimentului este interzisă.

Persoanele care încalcă aceste dispoziţii vor fi înlăturate de organizatori din zona evenimentului, chiar şi apelând la ajutorul autorităţilor.

 

3.4. CONDIȚII DE ECHIPAMENT ȘI COMPETIȚIE. NUMERE DE CONCURS

Concurenţii vor folosi propriul echipament în cadrul competiţiei. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament corespunzător condiţiilor de vreme de la momentul respectiv din ziua competiţiei.

La proba de înot:

În funcţie de temperatura apei, se va anunţa dacă este obligatoriu, opţional sau interzis un costum de neopren pentru cursa de înot. Pentru cursa de înot, este obligatorie purtarea căștii de înot oferită de organizator în kitul de start.

Este permisă utilizarea unei SAFETY BUOY ( baliză de siguranță ) cu mențiunea că cei care o vor folosi vor lua startul ultimii.

Numerele de concurs, casca de înot şi cip-ul de cronometrare vor fi oferite concurenţilor de către organizator.

La proba de ciclism:

Numerele de concurs se prind cu o bandă elastică şi trebuie purtate pe spate de fiecare concurent în timpul cursei de ciclism. Numărul de concurs nu trebuie deteriorat (tăiat, rupt, îndoit) sau acoperit în vreun fel.

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toţi concurenţii pe durata cursei de ciclism, precum şi pe durata încălzirii înainte de cursă.

 

Bicicletele acceptate la competiţie :

Tip bicicletă Cursa HALF Cursa OLIMPIC Cursa SPRINT Cursa SUPERSPRINT
TIME TRIAL BIKE / bicicletă contratimp DA/YES NU/NO NU/NO NU/NO
Road bike, with aerobars / bicicletă șosea(cursieră), cu aerobaruri DA/YES NU/NO NU/NO NU/NO
Road bike, without aerobars / bicicletă șosea(cursieră), fără aerobaruri DA/YES DA/YES DA/YES DA/YES
Mountainbike (MTB) NU/NO NU/NO DA/YES DA/YES

Pentru cursele de ștafetă se aplică aceleși cerințe ca la cursele individuale pe aceeași distanță, cu excepția bicicletelor MTB care sunt permise.

Bicicletele trebuie să fie în stare bună de funcţionare, cu frâne funcţionale pe ambele roţi.

La proba de alergare:

Este obligatorie folosirea echipamentului specific de alergare. Numărul de concurs se poartă pe piept / abdomen, pentru a fi vizibil. Nu este permisă alergarea la bustul gol.

3.5. START ȘI LIMITE DE TIMP

Startul şi limitele de timp pentru fiecare cursă vor fi prezentate în ghidul concurentului.

Programul poate suferi modificări, care vor fi anunţate în prealabil.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înlătura un sportiv din cursă (care va fi declarat DNF) dacă oficialii cursei noastre consideră că nu există nicio posibilitate ca participantul să încheie proba (înot, ciclism, alergare) înainte de timpii de oprire, în funcţie de locaţia, timpul şi viteza medie a atletului până în punctul respectiv.

3.6. STABILIREA REZULTATELOR

Clasificarea per categorie se face în funcție de timpul final al fiecărui participant.

Cip-ul cronometru tip brăţară oferit de organizatori va fi returnat după trecerea liniei de finish.

Clasamentul se va realiza la Open și pe categorii de vârstă.

Lista categoriilor şi premiilor este disponibilă pe site-ul official la secțiunea CONCURENȚI-PREMII.

 

3.7. ARBITRI TRASEU, DELEGAȚI TEHNICI ȘI PANOU ARBITRAJ

Arbitrajul competiţiei va fi asigurat de o echipă de oficiali tehnici în numele Federaţiei Române de Triatlon.

Echipa de oficiali tehnici şi membri ai comisiei cursei (arbitrii traseu)  va acoperi întreaga zonă a curselor şi se vor asigura de respectarea rutei şi a prezentelor reguli de către concurenţi.

Orice încălcare a acestor reguli se va sancţiona de către oficialii tehnici prin avertisment, penalizare de timp sau descalificare, în funcţie de gravitatea nerespectării.

Dacă un membru al comisiei responsabil de o cursă notifică o tentativă din partea unui concurent de ”a scurta ruta” (prin scurtare sau deviere), concurentul va fi descalificat.

 

3.7.1 COMISIA DE ARBITRAJ

Comisia de arbitraj va fi responsabilă de soluţionarea tuturor contestaţiilor.

3.7.2 DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Contestaţiile se vor depune la biroul oficial al evenimentului Aflat în locația de finish.

Contestaţiile se vor depune personal de către atleți în maximum 30 minute de la încheierea cursei la care au participat.

Contestaţiile vor fi soluţionate de comisiei de arbitraj în termen de maxim 2 saptamani.

La depunerea contestației se achita suma de 200 de RON; dacă soluția va fi în favoarea sportivului, suma se returnează.

 

SECȚIUNEA 4. PREMII

Premiile în bani se acordă doar în clasamentul general (categoria Open masculin și feminin), după cum urmează:

 

Cursa HALF: Locul 1= 4000lei, locul 2 = 3000lei, locul 3=2000lei

Cursa OLIMPIC: Locul 1= 2000lei, locul 2 = 1500lei, locul 3=1000lei

Cursa SPRINT: Locul 1= 1000lei, locul 2 = 800lei, locul 3=600lei

Cursa SUPERSPRINT: Locul 1= 500lei, locul 2 = 400lei, locul 3=300lei

 

Premiile reprezintă sume nete și vor fi transferate în conturile personale ale câștigătorilor, exclusiv prin virament bancar, în maxim 30 de zile de la data competiției.

În termen de 2 zile de la eveniment, câştigătorii vor trimite un e-mail la info@timisoaratriathlon.ro cu numărul contului IBAN în care se vor transfera premiile în bani, împreună cu o copie a cărţii de identitate (certificat de rezidenţă fiscală pentru cetăţeni străini).

La categoriile de vârstă și la ștafete se vor acorda trofee.

Ceremonia oficială de premiere se va organiza conform programului oficial afişat pe website și în conformitate cu reglementările în vigoare legate de normele de prevenire COVID19.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

5.1. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (ÎN TIMPUL CURSELOR)

Participanţii care renunţă la cursă în timpul competiţiei sunt obligați să notifice organizatorul de acest fapt și să predea chipul de cronometrare în zona de tranziție sau în cea de finish.

Se va asigura îngrijire medicală pe parcursul competiţiei în caz de vătămare accidentală iar echipa medicală este disponibilă în apropierea zonei de Finish și tranziție.

 

5.2. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (EXCEPȚIONALE)

În situaţii excepţionale, care nu pot fi anticipate, ce ameninţă desfăşurarea în siguranţă a evenimentului (ex. condiţii meteorologice extreme, cutremur, pandemie, conflict militar), evenimentul va fi amânat sau anulat. Va fi considerată o situație de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, inclusiv situația în care competiția va fi anulată ca urmare a evoluției pandemiei de COVID 19.

În cazul în care competiția este amânată sau anulată, taxele de participare sunt nerambursabile, organizatorul fiind exonerat de orice fel de răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate participanților, în conformitate cu prevederile art. 1351 din Codul Civil. În cazul în care evenimentul este anulat, participanţii vor primi kitul de participare.

5.3. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (GENERALITĂȚI)

Conform legislaţiei în vigoare, organizatorii vor face publice numele şi premiile oferite în cadrul acestei competiţii. Lista câştigătorilor va fi publicată pe website-ul oficial în termen de 7 zile de la eveniment.

Organizatorii se obligă să respecte dispoziţiile legii nr. 667/2001 cu privire la protecţia datelor personale.

 

Drept urmare, organizatorii se obligă să respecte confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor competiţiei şi să le folosească potrivit prezentelor reguli oficiale, declaraţiilor pe proprie răspundere ale participanţilor şi legislaţiei în vigoare.

Se interzice abandonarea de către concurenţi de deşeuri în zona competiţiei, riscând descalificarea din competiţie.

5.4. CONDIȚII ADMINISTRATIVE (ELIGIBILITATE)

Sunt eligibile pentru participare (cumulativ):

-persoanele cu o stare de sănătate care le permite să participe pe aceste distanțe.

-persoanele legitimate la Federația Română de Triatlon (licență anuală sau pentru o cursă) sau – pentru cetățenii străini – la Federația de Triatlon din țara de origine;.

Vârsta minimă de participare:

-cursa HALF 18 ani.

-cursa OLIMPIC 18 ani.

-cursa SPRINT 16 ani.

-cursa SUPERSPRINT 14 ani.

Informații pentru sportivii români aici: https://triatlonromania.ro/licentiere/

Organizatorii își rezervă dreptul să nu primească în competiție persoanele care:

  • sunt recalcitrante, care nu au un comportament demn și respectuos și ies din normele de bun simt;
  • sunt violente si agresive cu organizatorii sau cu ceilalți participanți;
  • au consumat băuturi alcoolice / droguri sau se află sub influenţa acestor substanţe;
  • au asupra lor arme de orice fel, materiale explozibile sau de incendiere, substanţe lacrimogene, iritante sau paralizante, dispozitive de electroşoc sau alte dispozitive care pot fi folosite în acţiuni violente sau pot perturba desfăşurarea normală a evenimentului;
  • sunt suspendate din motive de dopaj.

 

SECȚIUNEA 6. NORME FINANCIARE

6.1. Taxa de participare

Taxele de participare sunt afișate la secțiunea ÎNSCRIERE și sunt diferite, în funcție de cursa aleasă și de data achitării acesteia.

În caz de neparticipare taxa este nerambursabilă.

Taxa de transfer între curse este de 50 lei și se poate efectua numai motivat, cel târziu până la data închiderii înscrierilor.

În cazul în care se dorește transferul la o cursă de distanță mai scurtă nu se va rambursa diferența.

 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament de câte ori este necesar, precizând versiunea și data modificării.

ro_RO